Toiminta-ajatus, talous & tiedotus

FC Vaajakoski ry:n kausi 2022 on seuran 30. toimintavuosi.

Seuran toiminnan perusteena on tarjota oman vaikutusalueensa (Vaajakoski-Jyskä -suuralue ja sen lähiympäristö) jalkapallon ja futsalin harrastajille hyvät mahdollisuudet harjoitella ja pelata ympärivuotisesti. Tavoitteena on järjestää sekä kilpailevia joukkueita että harrasteryhmiä niin laajasti kuin se olosuhteiden puolesta on mahdollista.

Pääpaino seurassa on tällä hetkellä vahvasti pienten junioreiden (6-12 v.) toiminnassa. Haluamme taata Vaajakosken alueen junioreille mahdollisuuden harjoitella ja pelata laadukkaassa valmennuksessa omilla lähikentillään vähintään 13-vuotiaaksi asti. Pyrimme myös mahdollisuuden mukaan luomaan ikäkausijoukkueita 13-18 -vuotiaille. Tämän lisäksi seurassa on kaudella 2019 vahva aikuisjalkapallon edustus (sekä kilpa- että harrastetasolla)

FC Vaajakoski ry haluaa edelleen kiinnittää huomiota yleiseen liikunnallisuuteen, hyviin elintapoihin ja olla koko yhteisön oma seura. Tavoitteena on saada kokonaisia perheitä mukaan toimintaan.

Jatkamme juniorivalmennusmallin (6-12 v.) kehittämistä. Valmennuspäällikkö kehittää valmennusmallia yhdessä juniorijoukkueiden valmentajien kanssa. Valmentajien ja joukkueenjohtajien säännöllisiin kokoontumisiin panostetaan aikaisempaa enemmän (3-4 krt/vuosi). Tapaamisissa linjataan valmennuksen pääkohdat, näytetään esimerkkiharjoituksia sekä haetaan yhteistä harjoittelutoimintamallia kentälle. Alle 13-vuotiaiden harjoittelutapahtumissa pyritään optimoimaan kentän käyttö sekä valmentajaresurssit yhteisharjoittelumallilla. Aikuiskilpajalkapallossa joukkueiden valmentajien ja joukkueenjohtajien yhteistyön kautta etsitään jokaiselle pelaajalle pelipaikka omaa tasoa vastaavasta joukkueesta.

Organisaation kehittämisessä tullaan hyödyntämään seuran johtokuntaa ja jäseniä, joiden toimet kohdistuvat tästä eteenpäin seuran talouden tasapainottamiseen sekä organisaation pelisääntöjen ja ohjeistusten luomiseen koko seurassa. Tätä valvotaan johtokunnan kokouksissa vähintään neljä kertaa vuodessa. Johtokunnan lisäksi organisaatiossa toimitaan ns. työryhmäperiaatteella, jolloin asioiden suunnitteluun ja toteutukseen voidaan paneutua paremmin.

Viestinnän laatuun ja määrään kiinnitetään parempaa huomiota. Informaatiolähteinä seuran toiminnasta ovat ensisijaisesti sähköpostiviestintä, seuran nettisivut, Facebook ja Twitter. Vuoden aikana lähetetään neljä kausikirjettä jäsenistölle. Sisäisen viestintää käytetään myClub järjestelmää. MyClubin avulla seura hallinnoin jäsenrekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumista, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.

Toiminnanjohtaja Liisa Liekkinen vastaa seuran toiminnan päivittäisestä organisoinnista ja johtokunnan pitämisestä ajan tasalla.

FCV:n johtokunnan vastuulla on seuran talous. Lisäksi johtokunta tekee päätökset seuratoiminnan pidemmästä kehittämisestä.

Kausisuunnitteluun rakennetaan toimiva seurakäsikirja. Kauden tapahtumista pyritään tiedottamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Seuran tapahtumia varten perustetaan kaksi kalenteria: julkinen jäseniä varten ja sisäinen työntekijöiden tehtävien organisointia varten. Myös joukkueiden budjetit tehdään läpinäkyviksi ja joukkueiden taloutta seurataan ajankohtaisesti.

Last updated