Links

Kiusaaminen & siihen puuttumisen malli

Kiusaaminen joukkueessa voi ilmetä eri tavoin.
Fyysinen
Lyöminen, töniminen, kamppaaminen, potkiminen, esteenä oleminen, vaatteista repiminen
Psyykkinen
Uhkailu, manipulointi, kiristäminen, ilveily, ilmeily, poissulkeminen, selän takana puhuminen
Sanallinen
Haukkuminen, lällättely, härnääminen, vähättely, nimittely, vaatteiden/varusteiden kommentointi
Valmentajan/joukkueenjohtajan/toimihenkilön velvollisuudet:
 • Ennaltaehkäiseminen
 • Tunnistaminen
 • Puuttuminen
 • Arviointi
 • Havainnointi
Toimenpiteet
 1. 1.
  Ennaltaehkäistään kiusaamista
  • luodaan joukkueen säännöt
  • keskustellaan pelaajien kanssa kiusaamisesta ja siitä ettei sitä hyväksytä joukkueessa
 2. 2.
  Tunnistetaan kiusaaminen
  • kerrotaan puuttumisen mallista vanhemmille
  • kannustetaan pelaajia puhumaan vanhemmille ja joukkueen johdolle jos kokevat kiusaamista
  • puuttumisen malli käydään läpi joukkueen johdon kanssa
 3. 3.
  Puuttuminen
  • puututaan heti pieneenkin kiusaamiseen
  • aina puhutetaan kaikki osapuolet jos kiusaamista on havaittu
  • kerrotaan tilanteesta vanhemmille
  • kerrotaan asiasta koko joukkueen johdolle
 4. 4.
  Arviointi
  • käydään jonkin aikaa (tilanteesta riippuen 1-3 vkoa) tilanteen jälkeen keskustelut kaikkien osapuolien kanssa, vanhemmat mukana keskusteluissa alle 12 -vuotiailla pelaajilla
 5. 5.
  Havainnointi
  • kiinnitetään huomiota, onko tilanteeseen tullut muutos
  • Jos tilanne jatkuu, kirjataan tilanne (liite 1) ja ilmoitetaan asiasta seuran toiminnanjohtajalle. Toiminnanjohtaja työstää asiaa perheiden kanssa.