Toimihenkilöiden tehtävät

Vastuuvalmentaja

Vastuuvalmentaja laatii yhteistyössä joukkueen johdon kanssa kausisuunnitelman ja esittelee sen pelaajille ja vanhemmille. Vastaa joukkueen harjoittelun suunnittelusta ja suunnitelman noudattamisesta. Käy pelaajakohtaiset kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa valmennuspäällikön, pelaajien ja vanhempien kanssa. Raportoi joukkueen toiminnasta seuralle pyydettäessä ja osallistuu seuran juniorivalmentajien kokouksiin.

Apuvalmentaja

Apuvalmentaja toimii vastuuvalmentajan apuna harjoituksissa ja harjoitusten suunnittelussa sekä osallistuu joukkueen peluutukseen vastuuvalmentajan ohjeistuksen mukaisesti.

Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen tiedottamisesta, pelaajille, vanhemmille ja seuralle. Hoitaa joukkueen varustehankinnat seuran ohjeiden mukaisesti. Ilmoittaa joukkueen turnauksiin ja vastaa kaikista järjestelyistä turnauksissa (huolehtii pelaajista, ruokailuista…) tai järjestää jonkun tilalleen turnauksiin, joissa itse ei ole paikalla. Laatii joukkueen budjetin yhteistyössä joukkueen johdon kanssa ja esittelee budjetin pelaajille ja vanhemmille. Joukkueenjohtajia valitaan kaksi/joukkue ja he voivat jakaa osan vastuutehtävistään muille vanhemmille.

Huoltaja

Huoltaja vastaa joukkueen huollosta. Huolehtii harjoituksiin ja peleihin huoltolaukun ja vastaa sen sisällön päivittämisestä.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja vastaa joukkueen taloussuunnittelusta yhdessä seuran puheenjohtajan sekä valmennuksen kanssa. Urheilullisina suuntaviivoina käytetään valmennuslinjaa sekä seuran toiminnan linjauksia.

Joukkueilla on omat tilit, joihin rahastonhoitajalla on käyttöoikeus.

Rahastonhoitaja vastaa joukkueen toiminnan laskutuksesta ja menoseurannasta. Osallistuu seuran järjestämään rahastonhoitaja koulutukseen.

Last updated