Ohjattu välituntiliikunta

FC Vaajakoski järjestää Liikkuva koulu -rahoituksella välituntiliikuntaa alueensa seitsemässä koulussa. Toiminta kouluissa on räätälöity aina kyseisen koulun tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Osassa kouluista välituntiliikunta toteutetaan salissa, osassa ulkona.

Välituntiliikuntaa ohjaa FCV:n ohjaajat, jotka ovat koulutettuja lasten liikunnan ammattilaisia. Välitunteja valvoo aina koulun opettaja, koska vastuu välitunneista on koululla. Jatkossa välituntiliikuntaa tullaan kehittämään oppilaita enemmän osallistavaksi. Kouluilla tullaan toteuttamaan oppilaskuntien kautta kysely, jolla kartoitetaan oppilaiden toiveita välituntiliikunnan sisältöihin. Sisältöjä tullaan kyselyn pohjalta kausittamaan yleisteemoin.

Välituntiliikuntaan osallistuminen on vapaaehtoista ja edelleen tämä asia menee liian kankean suunnitelmallisuuden ohi. Toiminnan kehittämisellä pyrimme saamaan entistä vahvemmin mukaan vähemmän liikkuvia oppilaita. Välituntiliikuntaa lukuvuosina 2020-22 ei ole voitu järjestää koronatilanteen vuoksi.

Last updated