Strategia, arvot ja visio

Arvot

  • Yhteisöllisyys: Kehitämme toimintaamme Jyväskylän kaupungin Vaajakoski-Jyskä kaupunginosan sekä lähialueiden yhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta.

  • Vastuullisuus: Pidämme huolta oman toiminta-alueemme lapsista, nuorista ja aikuisista. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

  • Tasa-arvo: Toimintamme on tasa-arvoista kaikille ikään, sukupuoleen tai taustaan katsomatta.

  • Rohkeasti ylpeä: Pidämme toimintaamme merkityksellisenä ja olemme siitä rohkeasti ylpeitä.

  • Yhteistyö: Teemme yhteistyötä muiden seurojen, yritysten, koulujen ja päiväkotien kanssa, jotta voimme taata yhteisölle parhaat mahdolliset edellytykset liikunnan sekä siihen liittyvän kansalaistoiminnan edistämiseen.

Missio

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti päälajeina jalkapallo ja futsal.

Visio 2024

FC Vaajakoski on Vaajakosken alueen merkittävin lasten ja nuorten liikuttaja. Seuran toiminnassa mukana olevat toimihenkilöt, työntekijät, kilpa- ja harrastepelaajat sekä koulu- ja päiväkotiyhteistyöhön osallistuvat lapset ja nuoret kokevat seuran yhteisöllisesti omakseen.

FC Vaajakoski on alueen merkittävin kouluyhteistyötä tekevä urheiluseura.

Seuralla on 500 jäsentä ja seura tunnetaan alueellisesti sekä osittain kansallisesti kasvavana, laadukkaana ja dynaamisena seurana.

FC Vaajakoski toimii aktiivisesti yhteistyössä Jyväskylän ja lähiympäristön muiden seurojen kanssa.

Last updated